+420 724 595 340 | +420 224 232 395 recepce@citymed.cz

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA

Lékařské a rehabilitační centrum poskytuje i Tradiční čínskou medicínu

caj copyKlinická diagnóza a léčba v tradiční čínské medicíně jsou založeny zejména na teorii jin-jangu (yin-yang) a teorii pěti prvků, které na studium fyziologických aktivit a patologických změn lidského těla a jejich vzájemné vztahy aplikují přírodní jevy a zákony. Mezi typické terapie tradiční čínské medicíny patří akupunktura, bylinná léčba a cvičení čchi-kung (qigong). Dříve, než začneme léčit, musíme provést důkladné vyšetření a dobrat se k příčině onemocnění. Úvodní vyšetření tradiční čínské medicíny trvá přibližně jednu hodinu. Jeho hlavním nástrojem je dotazování se. Terapeut se vyptává nejen na vaše konkrétní onemocnění, ale i na vaše další problémy, které s onemocněním zdánlivě nemusejí souviset. Poté odebere pulz a prohlédne si váš jazyk. Pulz a jazyk slouží jako poměrně důležitý diagnostický nástroj a můžeme z nich vyčíst mnoho nejrůznějších nerovnováh v organismu. Na první sezení je dobré si přinést lékařské zprávy, laboratorní vyšetření apod., pokud je máte.

Po shromáždění všech příznaků terapeut určí základní obrazy nemoci a stanoví léčbu.
Tradiční čínská medicína má několik nástrojů, které terapeut může použít k léčbě:

Fytoterapie a imunonutrční houby

listTradiční čínská medicína používá k léčbě směsi bylin (případně minerálů apod.) v různých formách. Nejčastěji se používá forma Tang. Jde o směs připravenou z jednotlivých bylin, která se následně vaří. Tato forma je nejúčinnější, jelikož je namíchána pacientovi přesně na jeho konkrétní problémy.

Další formou jsou bylinky slisované do tabletek – forma WAN. Tato forma je pohodlná a účinná, ale má svá omezení. Jedná se o směsi namíchané předem a nejsou tudíž „ušité“ na konkrétní problémy pacienta. Je určitě mnoho případů, kdy je lze účinně použít, zvláště u jednodušších stavů či u dětí. K dalším formám fytoterapie patří masti, bylinné náplasti, sirupy apod.

 

Akupunktura

akupunkturaAkupunktura je další neméně významnou a účinnou součástí terapie tradiční čínské medicíny. Je to metoda, při níž terapeut pomocí malých jehliček ovlivňuje akupunkturní body a dráhy. Tím se ovlivňuje energie Qi proudící v akupunkturních drahách, a lze tak docílit opětné nastolení rovnováhy organismu. Terapeut vybere sestavu akupunkturních bodů podle konkrétního stavu pacienta. Tato sestava bodů se může i v průběhu léčby měnit tak, jak se vyvíjí zdravotní stav pacienta. U akupunktury léčba probíhá stimulací určitých oblastí vnějšího těla. Bylinná léčba působí vnitřně na orgány zang-fu, zatímco čchi-kung se pokouší obnovit řádný tok informací uvnitř sítě prostřednictvím regulace čchi. Tyto terapie se ve svém přístupu zdánlivě velmi liší, přesto všechny sdílejí stejný základní soubor předpokladů a náhledů na povahu lidského těla a jeho místo ve vesmíru. Někteří vědci popisují léčbu nemocí prostřednictvím bylinné léčby, akupunktury a cvičení čchi-kung jako „informační terapii“.

Pod akupunkturu spadá i používání baněk a moxibuce (požehování). Akupunktura se obvykle aplikuje 1-2krát týdně. Minimálně je třeba 8 sezení, tento cyklus se dle potřeby opakuje.

Dietetika

Jste to, co jíte 🙂 Dietetika hraje také významnou úlohu při léčbě. Na základě diagnostiky dostanete dietní doporučení, jejichž dodržování je nezbytné pro úspěšnou léčbu nemoci.

Přístup tradiční čínské medicíny léčí orgány cang-fu (zang-fu) jakožto jádro lidského těla. Tkáně a orgány jsou uvnitř lidského těla propojeny sítí drah a krevních cév. Čchi (qi) působí jakožto určitý druh nosiče informace, který se zevně projevuje prostřednictvím systému ťing-luo (jingluo). Prostřednictvím této sítě se na povrchu těla může patologicky odrážet dysfunkce orgánů cang-fu se a zároveň onemocnění povrchových tkání mohou ovlivňovat s nimi spojené orgány cang nebo fu.

Postižené orgány cang nebo fu se mohou také ovlivňovat navzájem, protože jsou vnitřně navzájem spojeny. Léčba podle tradiční čínské medicíny začíná analýzou celého systému a poté se zaměřuje na korekci patologických změn pomocí úpravy funkce orgánů cang-fu.

Tradiční čínská medicína (TCM), jejíž historie sahá 2 000 až 3000 let do minulosti, vytvořila jedinečný systém diagnostiky a léčby nemocí.

Přístup tradiční čínské medicíny se zásadně liší od přístupu medicíny západní. V tradiční čínské medicíně se chápání lidského těla zakládá na holistickém pojetí vesmíru, jak je popisuje taoismus, a léčba nemocí je založena na diferenciální diagnostice syndromů.

čas2

Otevírací doba

pondělí – čtvrtek: 7:00 – 21:00
pátek: 7:00 – 19:00

Vocelova 7, Praha 2

Tel.: +420 224 232 395 | +420 224 228 608
Mobil: +420 724 595 340

E-mail: recepce@citymed.cz

Jindřišská 18, Praha 1

Telefon:
+420 222 243 028

E-mail: recepce-j@citymed.cz

čas2

Otevírací doba

pondělí – středa: 7:00 – 19:00
čtvrtek: 7:00 – 15:00 | pátek: 7:00 – 13:00