Shopping for medicine on the net requires some planning ahead. Assess the shipping advice of the sites, buying viagra online These pills are specially made to foster activity that is sexual. buy viagra canada Although you will find many additional reasons that include medicines, nerve injury, buy viagra 50mg Venogenic impotence There were times, believe it or not, when taking a bath was considered a un-healthy task. viagra 50mg online Tribulus helps you to develop muscle and strength, in addition to decrease muscle recuperation time discount generic viagra Selection A reliable on line drugstore may likely far buy real viagra You could have a sexual life that is routine by way of outstanding medicines available for sale. Medicines viagra 120mg 4. eliminate your system! Weve found that flushing buying generic viagra So just what exactly does Viagra do? Well viagra soft 100mg Blue pill is not without its negative buy sildenafil 50mg
+420 724 595 340 | +420 224 232 395 recepce@citymed.cz

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA

Lékařské a rehabilitační centrum poskytuje i Tradiční čínskou medicínu

caj copyKlinická diagnóza a léčba v tradiční čínské medicíně jsou založeny zejména na teorii jin-jangu (yin-yang) a teorii pěti prvků, které na studium fyziologických aktivit a patologických změn lidského těla a jejich vzájemné vztahy aplikují přírodní jevy a zákony. Mezi typické terapie tradiční čínské medicíny patří akupunktura, bylinná léčba a cvičení čchi-kung (qigong). Dříve, než začneme léčit, musíme provést důkladné vyšetření a dobrat se k příčině onemocnění. Úvodní vyšetření tradiční čínské medicíny trvá přibližně jednu hodinu. Jeho hlavním nástrojem je dotazování se. Terapeut se vyptává nejen na vaše konkrétní onemocnění, ale i na vaše další problémy, které s onemocněním zdánlivě nemusejí souviset. Poté odebere pulz a prohlédne si váš jazyk. Pulz a jazyk slouží jako poměrně důležitý diagnostický nástroj a můžeme z nich vyčíst mnoho nejrůznějších nerovnováh v organismu. Na první sezení je dobré si přinést lékařské zprávy, laboratorní vyšetření apod., pokud je máte.

Po shromáždění všech příznaků terapeut určí základní obrazy nemoci a stanoví léčbu. Tradiční čínská medicína má několik nástrojů, které terapeut může použít k léčbě:

Fytoterapie a imunonutriční houby

listTradiční čínská medicína používá k léčbě směsi bylin (případně minerálů apod.) v různých formách. Nejčastěji se používá forma Tang. Jde o směs připravenou z jednotlivých bylin, která se následně vaří. Tato forma je nejúčinnější, jelikož je namíchána pacientovi přesně na jeho konkrétní problémy. Další formou jsou bylinky slisované do tabletek – forma WAN. Tato forma je pohodlná a účinná, ale má svá omezení. Jedná se o směsi namíchané předem a nejsou tudíž „ušité“ na konkrétní problémy pacienta. Je určitě mnoho případů, kdy je lze účinně použít, zvláště u jednodušších stavů či u dětí. K dalším formám fytoterapie patří masti, bylinné náplasti, sirupy apod.

Akupunktura

akupunkturaAkupunktura je další neméně významnou a účinnou součástí terapie tradiční čínské medicíny. Je to metoda, při níž terapeut pomocí malých jehliček ovlivňuje akupunkturní body a dráhy. Tím se ovlivňuje energie Qi proudící v akupunkturních drahách, a lze tak docílit opětné nastolení rovnováhy organismu. Terapeut vybere sestavu akupunkturních bodů podle konkrétního stavu pacienta. Tato sestava bodů se může i v průběhu léčby měnit tak, jak se vyvíjí zdravotní stav pacienta. U akupunktury léčba probíhá stimulací určitých oblastí vnějšího těla. Bylinná léčba působí vnitřně na orgány zang-fu, zatímco čchi-kung se pokouší obnovit řádný tok informací uvnitř sítě prostřednictvím regulace čchi. Tyto terapie se ve svém přístupu zdánlivě velmi liší, přesto všechny sdílejí stejný základní soubor předpokladů a náhledů na povahu lidského těla a jeho místo ve vesmíru. Někteří vědci popisují léčbu nemocí prostřednictvím bylinné léčby, akupunktury a cvičení čchi-kung jako „informační terapii“. Pod akupunkturu spadá i používání baněk a moxibuce (požehování). Akupunktura se obvykle aplikuje 1-2krát týdně. Minimálně je třeba 8 sezení, tento cyklus se dle potřeby opakuje.

Dietetika

Jste to, co jíte :-) Dietetika hraje také významnou úlohu při léčbě. Na základě diagnostiky dostanete dietní doporučení, jejichž dodržování je nezbytné pro úspěšnou léčbu nemoci. Přístup tradiční čínské medicíny léčí orgány cang-fu (zang-fu) jakožto jádro lidského těla. Tkáně a orgány jsou uvnitř lidského těla propojeny sítí drah a krevních cév. Čchi (qi) působí jakožto určitý druh nosiče informace, který se zevně projevuje prostřednictvím systému ťing-luo (jingluo). Prostřednictvím této sítě se na povrchu těla může patologicky odrážet dysfunkce orgánů cang-fu se a zároveň onemocnění povrchových tkání mohou ovlivňovat s nimi spojené orgány cang nebo fu. Postižené orgány cang nebo fu se mohou také ovlivňovat navzájem, protože jsou vnitřně navzájem spojeny. Léčba podle tradiční čínské medicíny začíná analýzou celého systému a poté se zaměřuje na korekci patologických změn pomocí úpravy funkce orgánů cang-fu.

Tradiční čínská medicína (TCM), jejíž historie sahá 2 000 až 3000 let do minulosti, vytvořila jedinečný systém diagnostiky a léčby nemocí.

Přístup tradiční čínské medicíny se zásadně liší od přístupu medicíny západní. V tradiční čínské medicíně se chápání lidského těla zakládá na holistickém pojetí vesmíru, jak je popisuje taoismus, a léčba nemocí je založena na diferenciální diagnostice syndromů.

čas2

Otevírací doba

pondělí – čtvrtek: 7:00 – 21:00 pátek: 7:00 – 19:00

Vocelova 7, Praha 2

Tel.: +420 224 232 395 | +420 224 228 608 Mobil: +420 724 595 340

E-mail: recepce@citymed.cz

Jindřišská 18, Praha 1

Telefon: +420 222 243 028

E-mail: recepce-j@citymed.cz

čas2

Otevírací doba

pondělí – středa: 7:00 – 19:00 čtvrtek: 7:00 – 15:00 | pátek: 7:00 – 13:00

What conclusions can you make in regard writemyessay4me.org to your achievements.