Shopping for medicine on the net requires some planning ahead. Assess the shipping advice of the sites, buying viagra online These pills are specially made to foster activity that is sexual. buy viagra canada Although you will find many additional reasons that include medicines, nerve injury, buy viagra 50mg Venogenic impotence There were times, believe it or not, when taking a bath was considered a un-healthy task. viagra 50mg online Tribulus helps you to develop muscle and strength, in addition to decrease muscle recuperation time discount generic viagra Selection A reliable on line drugstore may likely far buy real viagra You could have a sexual life that is routine by way of outstanding medicines available for sale. Medicines viagra 120mg 4. eliminate your system! Weve found that flushing buying generic viagra So just what exactly does Viagra do? Well viagra soft 100mg Blue pill is not without its negative buy sildenafil 50mg
+420 724 595 340 | +420 224 232 395 recepce@citymed.cz

AKTUALITY

Novinky a aktuality týkající se léčby naších klientů

  • Neurologie
  • Ortopedie
  • Podologie
  • Revmatologie
  • RFM
  • Fyzioterapie a masáže
  • Akupunktura a akupresura
  • Fytoterapie
  • Dietetika
  • Homeopatie

Volná pracovní místa


Nabízíme volné pozice v následujících oborech: neurologie, revmatologie, fyzioterapie, všeobecná sestra.

Možná spolupráce na plný i částečný úvazek s řadou zaměstnaneckých benefitů.

Uvítáme i absolventy uvedených oborů, v případě neukončeného studia nabízíme možnost brigád.

Zájemci pište na blaha@citymed.cz.


GDPR – Ochrana osobních údajů


Poučení o ochraně osobních údajů

S ohledem na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – General Data Protection Regulation (dále jen GDPR) –  si Vás dovolujeme informovat o následujících právech, které pro Vás z GDPR vyplývají.

Dle zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování je poskytovatel zdravotní péče povinen vést zdravotnickou dokumentaci se všemi jejími náležitostmi. Tedy pro účely přímo související se zdravotní péčí zpracovávat – shromažďovat a uchovávat – osobní údaje pacientů (dále jen „OÚ“) i OÚ spadající pod zvláštní kategorii osobních údajů, údaje citlivé. Poskytnutí osobních údajů je tedy zákonnou povinností a bez těchto údajů není možné zdravotní péči poskytovat.

Právo na přístup k osobním údajům:

Jakožto klient máte nárok kdykoli nahlédnout do své zdravotnické dokumentace a nárok na poskytnutí informací o způsobu zpracování.

Právo na opravu:

V případě zjištěných změn, nepřesností či nedostatků týkajících se Vašich OÚ máte právo zažádat o opravu či doplnění.

Právo na výmaz:

Specifikem zdravotnictví je zákonná povinnost poskytovatele uchovávat zdravotnickou dokumentaci po dobu 5 let, počínaje prvním dnem následujícího kalendářního roku po provedení posledního záznamu, vyplývající z vyhlášky č.98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci. Po uplynutí této doby můžete zažádat správce o výmaz Vašich OÚ. Následně Vám bude zasláno potvrzení o provedení výmazu.

Právo na omezení zpracování:

Dle GDPR je možné zažádat o omezení zpracování OÚ, kdy jsou OÚ dále uchovávány, ale nejsou jinak zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů:

V souladu s GDPR máte nárok na přenesení Vašich údajů přímo druhému správci. Je-li to v souladu se zákonem č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, budou údaje druhému správci předány na základě Vaší písemné žádosti.

Právo podat námitku:

GDPR Vám dále umožňuje podat u správce námitku na zpracování OÚ. Správce se záležitostí bude dále zabývat. V případě, že dojdete k závěru, že zpracování Vašich OÚ není v souladu s GDPR, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, který situaci na Váš podnět dále prošetří.

V případě zájmu o uplatnění kteréhokoliv z Vašich práv nám zašlete žádost na níže uvedené kontaktní údaje. Žádosti budou vyřizovány písemně, elektronickou či listinou formou, a to do jednoho kalendářního měsíce od podání žádosti.

Kategorie příjemců osobních údajů:

Správce, zdravotní pojišťovny, správce má právo pověřit zpracováním OÚ zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich OÚ.

Totožnost správce:

CITY MED, s.r.o., se sídlem: Vocelova 7, 120 00 Praha 2, IČ: 63983915

Kontaktní údaje správce:

poštovní adresa: Vocelova 7, 120 00 Praha 2,

email: recepce@citymed.cz,

tel: 224 232 395, 724 595 340


čas2

Otevírací doba

pondělí – čtvrtek: 7:00 – 21:00
pátek: 7:00 – 19:00

Vocelova 7, Praha 2

Tel.: +420 224 232 395 | +420 224 228 608
Mobil: +420 724 595 340

E-mail: recepce@citymed.cz

Jindřišská 18, Praha 1

Telefon:
+420 222 243 028

E-mail: recepce-j@citymed.cz

čas2

Otevírací doba

pondělí – středa: 7:00 – 19:00
čtvrtek: 7:00 – 15:00 | pátek: 7:00 – 13:00


Click proessaywriting.org/ here to see the full list of the top 100 educational blogs.